VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBU

Tato stránka je vlastněna a provozována společností a obsahuje materiál získaný v celku nebo který je částečně z materiálu dodaného "BUENAFUERTE LTD ".Materiál na těchto stránkách je chráněn mezinárodními autorskými právy a zákony také jako příslušné zákony o intelektuálním vlastnictví. Nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, nahrávat, vyvěšovat, přenášet, distribuovat nebo jakýmkoli způsobem, jakýkoliv materiál z tohoto webu včetně kódu a softwaru, aniž by předchozího písemného svolení nebo informace z "BUENAFUERTE LTD". Si můžete stáhnout materiál z této stránky pro vaše osobní, nekomerční použití pouze, pokud budete mít neporušené všechna autorská práva a jiná vlastnická práva.

Toto oprávnění není převodem vlastnického práva v materiálech a kopie materiálů a je předmětem GMT omezení:

1) musíte zachovat na všech kopiích těchto materiálů stažených, všech autorských práv a jiných majetkových obsažené v materiály;

2) Nesmíte modifikovat materiály jakýmkoli způsobem nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, výkon, nebo distribuovat nebo jinak používat pro jakýkoli veřejný či komerční účel, a

3) nesmíte převést materiály na jinou osobu, pokud si všimnete, ze Dejte jim, a oni se dohodly, že povinností vyplývající z podmínek užívání těchto symbolů. Tivní dodržovat všechny dodatečnými omezeními zobrazenými na Stránkách, jak to může být aktualizován z času na čas.

Tento web je poskytován "BUENAFUERTE LTD" a mohou být použity pouze pro informační / e-commerce účely. Pomocí webu nebo stahování materiálů z webu Zůstaň tivu podmínkami a podmínkami uvedenými v tomto oznámení. Pokud nesouhlasíte se řídit těmito podmínkami a podmínky, nepoužívejte stránky nebo stahování materiálů z webu.

Přístup a používání této webové stránky ("www.virilys.cz") je poskytována 'BUENAFUERTE Ltd "s výhradou následujících podmínek:

1. Pomocí "www.virilys.cz" Souhlasíte s tím, aby se právně vázáni těmito podmínkami, které se projeví ihned po svém prvním použití "Www.virilys.cz". Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte všemi následujícími podmínkami neposílejte přístup a / nebo použití "www.virilys.cz".

2. "BUENAFUERTE LTD 'může změnit tyto podmínky kdykoli odesílání změn on-line. Přečtěte si prosím tyto podmínky pravidelně, aby vám jsou si vědomi veškerých změn provedených''. Vaše další používání "www.virilys.cz" po změnách jsou zveřejněny znamená, že souhlasíte s právně vázáni těmito podmínkami aktualizované a / nebo změněn.

3. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, pošta, vysílání, přenos, zpřístupní veřejnosti, či jinak využívat www.virilys.cz obsahu jakýmkoli způsobem, kromě své vlastní osobní, nekomerční použití. Také souhlasíte s tím, aby přizpůsobovat, měnit nebo vytvářet odvozená díla z každá "www.virilys.cz" obsah s výjimkou své vlastní osobní, nekomerční použití. Jakékoliv jiné použití "www.virilys.cz" obsahu vyžaduje předchozí písemný povolení ze "BUENAFUERTE LTD".

4. Souhlasíte, že budete používat "www.virilys.cz" pouze k zákonným účelům, a to způsobem, který neporušuje práva, omezit nebo brání použití někoho jiného a radost z "www.virilys.cz". Zakázané chování zahrnuje obtěžující nebo způsobuje úzkost nebo obtíže jakékoli osobě, přenos obscénní, lascivní nebo urážlivý obsah nebo obsah, který apeluje na chlípné zájmy nebo přerušení normální tok dialogu v rámci "Www.virilys.cz". Výslovně souhlasí s tím, aby v souladu s požadavky, jako i všech pravidel, nařízení, příkazy, oznámení a směry z na jejím základě.

OMEZENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

5. "www.virilys.cz" obsahu, včetně informací, jmen, obrázků, obrázky, loga a ikony týkající se nebo vztahující se k'', její produkty a služby (nebo na produkty třetích stran a služeb), je poskytován "TAK, JAK JE" a "je k dispozici" Základem bez jakýchkoliv prohlášení nebo jakýkoli druh záruky z (ať výslovné nebo předpokládané zákonem), a to v rozsahu povoleném zákonem, včetně předpokládaných záruk na uspokojivou kvalitu, vhodnosti pro určitý účel, neporušení pravidel, slučitelnosti, bezpečnosti a správnosti.

6. Za žádných okolností se "BUENAFUERTE LTD" odpovědnost za jakékoliv z následujících ztrát nebo škod (ať už takové ztráty, kde Předpokládá se, předvídatelné, známé nebo jiné): (a) ztráta dat, (b) ztráta příjmů nebo očekávaných zisků; (c) ztráty z podnikání, (d) ztráta příležitosti; (e) ztráta goodwillu nebo újmy na dobré pověsti, (f) ztráty utrpěné třetími stranami, nebo (g) jakékoli nepřímé, následné, zvláštní nebo exemplární škody vyplývající z použití "www.virilys.cz" bez ohledu na formu akce.

7. "BUENAFUERTE LTD" nezaručuje, že funkce obsažené v "www.virilys.cz" obsah bude bez přerušení nebo bez chyb, které vady budou opraveny, nebo že "www.virilys.cz" nebo servery, které dělá to k dispozici, jsou bez virů nebo chyb.

ODŠKODNĚNÍ

8. Souhlasíte s tím hájit, odškodnit a krýt webové stránky www.virilys.cz a tak i všechny jejich ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce, a před všemi závazky, nároky, škody, náklady a výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají z: vaše používání Webové stránky, jakýkoliv materiál, který vystavovat, e-mailem nebo jinak přenášet pomocí webu nebo vašeho porušení, porušení nebo údajného porušení nebo porušení těchto Podmínky užití.

ODKAZY Z této stránky

9. Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky na World Wide Web. Poskytujeme tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí, a my nenesou odpovědnost za obsah jakékoli stránky Google z této webové stránky. My se zříkají všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, pokud jde o přesnost, zákonnost, spolehlivost nebo platnost jakéhokoli obsahu na jakémkoli jiném takovém místě, a že tyto stránky budou bez virů nebo jiných škodlivých prvků.

KTERÝM SE MĚNÍ SE PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

10. Můžeme přidat, změnit nebo odstranit jakoukoliv část těchto Podmínek užití kdykoli, bez předchozího upozornění. Jakékoli změny těchto Podmínek užívání, nebo veškeré podmínky uvedené na této webové stránce se vztahují jakmile jsou zobrazeny. Nadále používat tuto webovou stránku po nějaké změny jsou zveřejněny, jste vyjadřujete svůj přijetí těchto změn. Je tedy na vás, pro kontrolu těmito Podmínkami použití pokaždé, když používáte tyto stránky, takže si můžete vzít na vědomí případné změny můžeme udělat. Můžeme přidat, změnit, zrušit, odstranit nebo pozastavit jakýkoli další obsah zobrazovaný na této webové stránce, včetně funkcí a specifikace výrobků a služeb popsaných nebo zobrazených na internetových stránkách, dočasně nebo trvale, kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez odpovědnost.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

11.Jména, obrázky a loga identifikující "BUENAFUERTE LTD ', nebo třetí strany a jejich produktů a služeb jsou předmětem autorská práva, práva k průmyslovým vzorům a ochranné známky "BUENAFUERTE LTD", a / nebo třetích stran. Nic v těchto podmínkách se považují za udělení podle implikace, jako překáţku uplatnění nároku nebo jinak jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky, patentu, vzoru nebo autorská práva "BUENAFUERTE LTD", nebo jinou třetí

PŘÍSPĚVKY DO www.virilys.cz

12. Kde jste se vyzývají, aby veškeré případné žádosti o příspěvek na "www.virilys.cz" (včetně jakéhokoliv textu, fotografie, grafika, video nebo audio) Souhlasíte s tím, že předloží svůj příspěvek, udělit "BUENAFUERTE Ltd" věčným, royalty-free, non-exkluzivní, sub-licenseable právo a licenci k použití, reprodukovat, upravovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, provádět, hry, zpřístupní veřejnosti, a vykonávat všechny autorských práv a reklamních práv s ohledem na váš příspěvek na celém světě a / nebo začlenit svůj příspěvek do jiných prací na jakémkoli médiu nyní známé nebo později vyvinuté pro celou dobu trvání práv, která mohou existovat ve vašem příspěvku, a v souladu s omezeními ochrany osobních údajů stanovenými v 's Ochrana osobních údajů Politika. Pokud nechcete poskytnout "BUENAFUERTE LTD" práva stanovená výše, prosím, zasílejte na "www.virilys.cz".

Další odstavce 9, a předložil svůj příspěvek k "www.virilys.cz", vás:

13.1 zaručujete, že váš příspěvek;

13.1.1 je vaše vlastní původní práci a že máte právo, aby bylo k dispozici "BUENAFUERTE LTD" pro všechny účely stanovené

13.1.2 není hanlivý, a

13.1.3 neporušuje žádný zákon, a

13.2 odškodnit "BUENAFUERTE LTD" proti všem právních poplatků, náhradu škody a další náklady, které mohou vzniknout "BUENAFUERTE LTD" jako výsledek vašeho porušení výše uvedené záruky a

13.3 upustit od jakýchkoli morálních práv ve svém příspěvku pro účely jejího předložení a zveřejnění na "www.virilys.cz" a pro účely uvedené výše.

OBJEDNÁNÍ NA STRÁNKÁCH a související otázky

14. Vezměte laskavě na vědomí, že tato webová stránka je zpřístupnění různé bylinné produkty na prodej a distribuci přes internet. řekl výrobky se týkají různých disciplíně a aspekty řízení životního stylu a týkají se různých aspektů, jak zlepšit celkové životní styl a

15. Je vhodné zdůraznit, že uvedené výrobky jsou vyráběny různými výrobci různého původu . Výrobky jsou k dispozici pro prodej na této internetové stránce pouze . Současný web nestojí záruku na kvalitu a vlastní schopnosti , schopnost , užitečnost a účinnost těchto produktů . Vezměte laskavě na vědomí , že všechny výrobky , které jsou prodávány na této webové stránce jsou bylinné potraviny doplňky, které mohou doplnit celkové stravě a jiných zdravotních režimů každého jednotlivce . Uvedené doplňky stravy nemají ani vědecky testováno není prokázáno, že skutečně poskytují své domnělé nebo deklarované výsledky . Je třeba poznamenat, že současná stránka není odpovědný , jestliže některý z uvedených životní styl produkty / bylinné doplňky stravy , že současná webová stránka je prodávají , a to buď má nějaké vedlejší účinky na zdraví uživatelů nebo nemají žádný účinek nebo účinnost při dosahování cílů , které usilují o dosažení nebo na celkové zdraví a životního stylu řízení každého jednotlivce . laskavě na vědomí že v takovém případě ,odpovědnost za výrobek je výrobce uvedených bylinné potravinové doplňky / produkty životního stylu a ne z tohoto webu, za jakýchkoliv okolností .

16. Vezměte na vědomí, že tyto produkty nejsou ani léky, ani drogy, ale pouhá potravinové doplňky, které doplňují jídlo a strava každý jednotlivec. V případě, že máte nějaké stížnosti na jakékoli otázce týkající se těchto bylinné potravinové doplňky / produkty životního stylu, pak si výslovně souhlasit že odpovědnost za Totéž se stát, že výrobce uvedených bylinných doplněk stravy / produkty životního stylu a že současná webová stránka musí nezodpovídá za žádných okolností jakkoliv jakýmkoliv způsobem, známých či neznámých.

17. Současný web styl je vrácení peněz, která je podrobně takto. Náhrady budou provedeny pouze pro nespotřebovaný výrobek a aby nárok na vrácení daně, musí zákazník poskytnout všechny informace požadované na internetových stránkách. Na webových stránkách se nevrací z jakéhokoli použitého produktu, použity v jakékoliv způsobem nebo jejich množství. V případě vrácení peněz, budou poplatky za dopravu se odečte od částky náhrady, a zákazník bude pouze obdrží náhradu minus poplatky za dopravu, pro nespotřebovaný výrobek.

18. V každém případě, vy jako uživatel služeb nynějšího webových stránek, zejména, naprosto, bezpodmínečně a zcela, souhlasí s tím, a zavazuji se, že za whatsoever žádných okolností nesmí být žádnou odpovědnost tohoto internetových stránek pro neúčinnost nebo jakékoliv jiné závady v bylinné doplňky stravy výrobků. Výslovně se dále dohodly, že za žádných okolností, v případě jakýchkoli sporů, právní řízení, žaloby nebo jinak, finanční odpovědnost této webové stránky nesmí být větší než vrácení částku ve výši 100 USD pouze na kupujícího uvedené bylinné potravy doplňky / produkty životního stylu pro všechny nedostatku, ztráty, škody nebo zranění jakéhokoli druhu, způsobené výše uvedených bylinných doplňků stravy výrobků.

19. Na webových stránkách má absolutní právo odmítnout přijmout jakoukoli zakázku na produkt a služby . Je třeba poznamenat , že , jak zákazník , jsou zcela a naprosto zodpovědný za poskytnutí správných informací na webových stránkách , aby nás mohli zpracovat vaši objednávku . Webové stránky nesmí být za žádných okolností , pokud jste jako zákazník poskytne nepřesné informace, protože z tohoobjednávka není dodán . to je výslovně poukázal na to , že termín pro doručení uvedené na této webové stránce jsou pouze odhady a nejsou zaručeny , protože tam jsou třetí strany podílí který je mimo kontrolu , sílu a držení na internetových stránkách . Webové stránky nenese odpovědnost za jakékoli poškození během doručení Produkt ( y) . Dále souhlasíte s tím , že pokud jeprodukt nezaujal , přijde pozdě , nebo jsou v tranzitu poškozen , můžete jako zákazník , se musí brát s nosič . Vy , jako zákazník , dále nezaručuje, že jakýkoli objednávky ze strany vás na webových stránkách , je pouze pro osobní použití a nesmí být prodán , aby jakékoliv třetí stranou . Vezměte laskavě na vědomí , že dle stávající politiky na webových stránkách , všechny objednávky jsou přijímány pouze na webových stránkách a pouze tehdy, kdyžplné výši je realizován a v žádném okamžiku dříve .

20. Ochrany osobních údajů a zabezpečení : Vezměte laskavě na vědomí , že vy, jako zákazník , ze své vlastní svobodné vůle a chtění , dali vaší osobní údaje , jakož i své vlastní informace o kreditní kartě na webové stránky pro omezené účely dokončení objednávky pro tento produkt (y) , aby objednal vám . Vezměte laskavě na vědomí , že zatímcoweb přijmou veškerá nezbytná opatření , aby zajistily , že uvedené osobní údaje , jakož i informaceo platebních kartách je uložena v bezpečném a bezpečným způsobem přesto , pro všechny účely , jsouwebové stránky nesmí být odpovědná jakýmkoliv způsobem , pro jakékoliv zneužití uvedené osobní údaje , jakož i informaceo platebních kartách . Webové stránky rovněž není odpovědná v případě odcizení nebo prodává všechna data žádným způsobem především proto, že z různých třetích stran zapojených do celého procesu zpracování každé jednotlivé objednávky . Vy , jako zákazník , to se tímto výslovně Prohlašuji, žewebová stránka není zodpovědná jakýmkoliv způsobem a za jakýchkoliv okolností , za jakékoli zneužití vašich osobních údajů, také informace o kreditních kartách , které mohou probíhat na libovolné platformě jakoukoli nezávislou třetí stranou , které by mohly mít spojení , sdružení nebo vztah s uspořádáním pro daný produkt ( y) na tomto webu.

21. Odpovědnost: Je vhodné poukázat na to, že současný web je pouze platformou pro prodej různých bylinný doplněk produkty. Současná webové stránky nenese odpovědnost za žádnou vadu výrobku nebo selhání nebo nároky, které jsou způsobeny běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, zneužití, nesoulad s žádnými kodexy, nebo zneužití jakéhokoliv druhu. Podle zákona platného v současné době v platnosti, budete jako zákazník jsou odpovídá zcela a výhradně poradit se s kvalifikovaným lékařem / lékaře / praktického lékaře předtím, než spotřebuje některý z produktů, takže Vámi objednané na přítomen webové stránky.

22. Vezměte laskavě na vědomí, že webová stránka není zodpovědná za jakékoliv ztráty, zranění, nemoci nebo jiné poškození jakéhokoliv kvantové vůbec že by se mohla uskutečnit na vaše zdraví v případě, že je správné, odbornou lékařskou pomoc nebere z řádně kvalifikovaného zdravotnického Praktický lékař / lékař / lékař.

23. Laskavě se upozornění, že my jako webové stránky nesmí být odpovědný za případné následky své využití / odběrné některý z produkty podle prodeje na tomto webu, zda používáte jakýkoli jiný předchozí medikaci. Laskavě se poraďte se svým lékařem specifické / lékařský Praktický lékař / lékař před zahájením příjmu různé produkty na prodej tohoto webu.Veškerá odpovědnost za případné důsledky, které mohly následovat v případě Vašeho spotřebou paliva a / nebo užíváte některý z výše uvedených rostlinných produktů, aby prodávané na tomto webu, musí být v plném rozsahu, pouze naprosto a zcela na vás a vy, a že žádný jiný subjekt, včetně současné internetové stránky odpovídá odpovědnost za některý z vašich akcí v tomto ohledu.

GENERAL

24. Pokud existuje rozpor mezi těmito podmínkami a konkrétních podmínek uvedených na jiném místě "www.virilys.cz ', pak má Komise převažují.

25. Pokud některá z těchto podmínek jsou stanoveny za nezákonné, neplatné nebo jinak nevykonatelné kvůli zákonům jakéhokoliv státu, nebo země, ve které jsou tyto pojmy má být efektivní, pak v rozsahu a v jurisdikci, ve které tento pojem je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být oddělena a odstraněny z těchto podmínek a zbývající termíny zůstávají v platnosti, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a nadále závazné a vynutitelné.

26. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy a všech příslušných pravidel, předpisů, směry, objednávky a oznámení provedených v jejich rámci.

Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme informace od vás, když se zaregistrujete na našich stránkách, objednat, přihlásit se k odběru novinek, reagovat na průzkum nebo vyplnit formulář.

Při objednávce nebo registraci na našich stránkách, v případě potřeby, můžete být vyzváni k zadání: jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, číslo sociálního zabezpečení nebo webové stránky URL, jednotlivci fotografie id.

Jako většina internetových stránek, používáme cookies a / nebo webové majáky, aby posílily své zkušenosti, sbírat obecné informace návštěvníka, a sledovat návštěvy našich webových stránkách. Viz "my používáme cookies?" Sekce níže informace o souborech cookie a jak je používáme. Co máme použít vaše informace pro?

Veškeré informace, které shromažďujeme od vás může být použita v jednom z následujících způsobů:

Chcete-li přizpůsobit vaše zkušenosti (Vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby)

Chcete-li zlepšit naše webové stránky (se neustále snažíme zlepšovat naše webové stránky nabídky na základě informací a zpětné vazby od Vás)

Chcete-li zlepšit služby zákazníkům (Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky zákaznických služeb a potřeby podpory)

Pro zpracování transakcí

Vaše osobní údaje, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou prodány, vyměněny, převedena, stejně na jakoukoli jinou společností, z jakéhokoli důvodu vůbec, bez vašeho souhlasu, jiné než pro specifické účely doručování zakoupený produkt nebo službu požadované.

Chcete-li spravovat soutěže, propagace, průzkum nebo jinou funkci stránek

Chcete-li odeslat pravidelně e-maily

E-mailová adresa, kterou poskytuje pro zpracování objednávky, bude použita pouze pro zašleme informace a aktualizace týkající se Vaší objednávky.

Pokud se rozhodnete pro opt-in do našeho mailing listu, obdržíte e-maily, které mohou zahrnovat zprávy společnosti, aktualizace, související produkt nebo informační servis, atd.

Poznámka: Pokud se kdykoli budete chtít odhlásit z přijímání budoucích e-maily, jsme obsahovat podrobné pokyny odhlásit se spodní části každého e-mailu. Jak chráníme vaše informace?

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření pro zachování bezpečnosti vašich osobních údajů, jakmile ji vložíte objednávky nebo přístup vaše osobní údaje.

Nabízíme využití zabezpečeném serveru. Všechny dodávané citlivé / kreditní informace jsou přenášeny přes Secure Socket Layer (SSL) Technologie a pak šifrován do našeho poskytovatele platebních bran databázi pouze být přístupné osobám oprávněným se speciálními přístupovými právy, jako systémů, a jsou povinni? udržet důvěrné informace.

Po transakci, vaše osobní údaje (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finance, atd.) nebudou uloženy na našich servery. Používáme cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které stránky nebo její poskytovatel služeb přenáší do vašeho počítače pevný disk přes webový prohlížeč (pokud povolit), která umožňuje stránky nebo poskytovatelů služeb systémy rozpoznat prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace

Používáme cookies, aby nám pomohli zapamatování a zpracování položek ve vašem nákupním košíku, pochopit a uložit nastavení pro budoucnost návštěvy, a sledovat reklamy a sestavovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci webu, takže můžeme nabídnout lepší zážitky stránky a nástroje v budoucnu. Můžeme uzavírat smlouvy s poskytovateli služeb třetích stran, které nám pomáhají lépe porozumět našim návštěvníkům. Tyto služby Poskytovatelé není dovoleno používat informace shromážděné v našem zastoupení, s výjimkou, což nám pomáhá provádět a zlepšovat naše podnikání.

Pokud dáváte přednost, můžete si vybrat, zda váš počítač vás upozorní pokaždé, když cookie zaslána, nebo si můžete vybrat vypnout všechny Cookies přes nastavení vašeho prohlížeče. Jako většina internetových stránek, pokud zapnete cookies vypnout, některé z našich služeb, nemusí fungovat správně. Nicméně, můžete stále zadávat objednávky po telefonu, nebo můžete kontaktovat zákaznický servis. Máme zveřejnit jakoukoli informaci, aby třetím stranám?

Nechceme prodávat, obchodovat nebo jinak převést na třetím stranám vaše osobní údaje. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají v provozu na našich webových stránkách, vedení našeho podnikání, nebo servis vás, pokud tyto strany souhlasí s tím, aby byl tento důvěrné informace. Můžeme také vydat informace, když věříme, že zpráva je vhodné, aby v souladu s právními předpisy, prosazovat naše zásady stránky, nebo chránit naše práva nebo jiné osoby, majetku nebo bezpečnosti. Nicméně, non-osobní identifikační informace návštěvníka mohou být poskytnuty jiným osobám za marketing, reklama, nebo jiné použití.

Třetích stran odkazy

Občas, podle našeho uvážení, můžeme zahrnout nebo nabízet produkty třetích stran nebo služby na našich webových stránkách. Tyto stránky třetích stran mají oddělené a nezávislé politiky ochrany osobních údajů. Musíme proto žádnou odpovědnost za obsah a činnost těchto odkazovaných stránek. Nicméně se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách.

Dětská Online Privacy Protection Act Soulad

Jsme v souladu s požadavky COPPA (Dětské Online Privacy Protection zákona), nebudeme shromažďovat veškeré informace od někdo pod 13 let věku. Naše webové stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na lidi, kteří jsou alespoň 13 let nebo starší.

Online Privacy Policy pouze

Tato online zásady ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné prostřednictvím našich internetových stránek, a ne, aby informace shromážděné v režimu offline.

Váš souhlas

Pomocí našich stránek, souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Změny na našich Zásady ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce.

Kontaktování nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se této zásady ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat ZDE.

Zásady náhrady peněz

Spokojenost zákazníka je pro nás důležité. Bereme nesmírně pyšní na poskytování vynikající kvality výrobků a naším cílem je zajistit, aby že naši zákazníci jsou spokojeni a spokojeni s jejich nákupem. Přinášíme to nejlepší pro naše zákazníky. Vrácení peněz se vztahuje:

Do 30 dnů od data nákupu, pokud nejste spokojeni se svým nákupem.

Plnou náhradu minus náklady na dopravu budou mít pouze tehdy, pokud je žádost o vrácení obdržené do 30 dnů od data nákupu. Můžete požádat o vrácení peněz prostřednictvím e-mailu, nebo můžete kontaktovat náš tým zákaznické podpory pro stejný.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu, nebo nevyhnutelných okolností, kdy je objednávka není dodáno námi pak příkaz musí být zrušen.

Všechny produkty musí být vráceny nárok na vrácení.

Přepravní a manipulační poplatky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vrácení Vaší objednávky, prosím kontaktujte náš tým zákaznické podpory. Poštovné a balné je zdarma nevratná a balíček by měl být přijat nás do 30 dnů.Balíček by měl být pečlivě zabaleny tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození Obsah v něm. My, v našem uvážení, může odmítnout nebo vrátit jakýkoli produkt, který bude odeslán na vrácení peněz v případě nálezu poškození. Jakmile je přijat balíček a potvrzuji námi, úvěr bude vydána na vaší kartě, a to by se odrážet ve vaší kartě kdykoliv mezi 2 až 5 týdnů v závislosti na bance, která vydala karta. Vezměte prosím na vědomí, že 5% opětovné osazení poplatek se vztahuje na všechny výnosy.